Một khu dự trữ sinh quyển ở trung tâm Biển Đông Việt Nam, đảo Chàm không nên bỏ qua nếu bạn ở khu vực này. Quần đảo với vẻ đẹp hoang sơ, công dân thân thiện và các hoạt động dưới nước thú vị sẽ đánh dấu một trang đầy màu sắc trong nhật ký